Firma realizuje projekt europejski pn.: „Podniesienie wydajności produkcji drewnianych konstrukcji narożników tapicerowanych w spółce KUP-POL, poprzez zakup innowacyjnej pilarki optymalizującej z popychaczem i sortownikiem klasyfikującym”. Projekt jest finansowany w ramach funduszu: „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Celem operacji jest rozwój prowadzonej działalności gospodarczej poprzez zakup 1 maszyny tj. pilarki optymalizującej z popychaczem i sortownikiem klasyfikującym, poprzez zwiększenie produkcji i uzyskanie wzrostu przychodów ze sprzedaży oraz wzrostu zatrudnienia o 4 nowe miejsca pracy. Przewidywane wyniki: zakup maszyny (pilarki optymalizującej z popychaczem i sortownikiem klasyfikującym) uzyskanie wzrostu przychodów i stworzenie 4 nowych miejsc pracy.

Promocje

Korzystny rabat na deskę Bukową tylko DO KOŃCA MIESIĄCA!

Więcej informacji pod numerem telefonu:

62-78-48-189